5 najbardziej absurdalnych chwil z dzisiejszego wywiadu Katie Hopkins