Czy nadal potrzebujemy małżeństwa w tysiącletnim świecie? Dwóch pisarzy podziela bardzo różne poglądy